Tôi có thể giới thiệu bạn bè sử dụng Coracle bằng cách nào?

Maeen Updated by Maeen

Khi bạn trở thành khách hàng của Coracle, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một đường link. Bạn chỉ cần chia sẻ đường link đó đến bạn bè thôi. Rất đơn giản. Khi ai đó đăng ký dịch vụ của chúng tôi bằng link của bạn, họ sẽ được coi là người giới thiệu của bạn. Khi họ kích hoạt tài khoản, sẽ có thông báo gửi đến bạn và bạn sẽ đủ điều kiện nhận phần quà bonus. Người bạn đó cũng sẽ nhận được một phần quà chào mừng khách hàng mới từ chúng tôi.

How did we do?

Liệu tôi có thể giới thiệu bạn bè sử dụng Coracle ngay cả khi tôi không phải khách hàng không?

Contact