Tôi có thể chuyển tiền nhiều lần không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể chuyển tiền trong tối đa 3 giao dịch.

Xin lưu ý, nếu bất kỳ giao dịch nào đến từ ngân hàng không phải ngân hàng của bạn, chúng tôi cần cung cấp thêm thông tin chi tiết của bên thứ ba đó.

Xem thông tin về người gửi bên thứ ba TẠI ĐÂY.

How did we do?

Coracle có thể cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng trung gian cho tôi được không?

Coracle có chấp nhận tiền mặt không? Tôi có thể đến văn phòng của Coracle để nộp tiền không?

Contact