Tôi đã đăng ký với một trường đại học nhưng tôi không còn học ở đó nữa, tôi có thể cập nhật thông tin trường đại học mới của mình không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể thay đổi thông tin trường đại học của mình trên cổng thông tin trực tuyến.

Nếu cần hỗ trợ thêm, hãy viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Những giấy tờ nào cần thiết để đăng ký bảo hiểm y tế công?

Tôi đã gia hạn hộ chiếu sau khi đăng ký bảo hiểm y tế, làm cách nào để cập nhật thông tin mới đó của tôi?

Contact