Cảm hứng cho cái tên của chúng tôi

Maeen Updated by Maeen

Coracle là một loại thuyền tròn, nhỏ, được thiết kế rất thông minh. Chúng được sử dụng ở châu Á và một số nơi ở Anh. Lịch sử và cấu tạo của chiếc thuyền coracle chính là triết lý cốt lõi của tôi: đơn giản nhưng vẫn tối đa hiệu suất. Chúng tôi tin rằng, việc tập trung nguồn lực nhằm mang lại sản phẩm tối ưu, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, là những giá trị hàng đầu.

Một con thuyền nhỏ đưa bạn cập bến an toàn sẽ còn giá trị hơn cả so với một chiếc du thuyền không thể khởi hành.

How did we do?

Coracle có phải một ngân hàng không?

Contact