Tôi có thể biết số người đã sử dụng link giới thiệu của tôi ở đâu?

Maeen Updated by Maeen

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email mỗi lần ai đó dùng link của bạn để đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào web quản lý liên kết, ở đó, bạn có thể tìm thấy tất cả các số liệu, ví dụ như số người giới thiệu, tổng số bonus bạn đã nhận được, tình trạng chuyển khoản, v.v.

How did we do?

Phần quà giới thiệu mà tôi nhận được là bao nhiêu?

Tôi đã giới thiệu bạn tôi đăng ký Coracle, nhưng họ không sử dụng link của tôi. Vậy tôi có nhận được phí giới thiệu từ Coracle không?

Contact