Tôi đã giới thiệu bạn tôi đăng ký Coracle, nhưng họ không sử dụng link của tôi. Vậy tôi có nhận được phí giới thiệu từ Coracle không?

Maeen Updated by Maeen

Bonus chỉ được tặng khi những khách hàng dùng link của bạn để đăng ký, đó là cách duy nhất để chúng tôi theo dõi được lượt giới thiệu.

How did we do?

Tôi có thể biết số người đã sử dụng link giới thiệu của tôi ở đâu?

Tôi có thể nhận được phí giới thiệu của mình bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài không?

Contact