Tôi sắp có một cuộc hẹn xin thị thực, Coracle có thể gửi xác nhận ngay sau khi tôi cung cấp biên lai chuyển tiền không?

Maeen Updated by Maeen

Chúng tôi sẽ chỉ gửi thư xác nhận khi chúng tôi nhận được tiền.

Nếu cuộc phỏng vấn Visa sắp đến, chúng tôi khuyên bạn nên xuất trình biên lai giao dịch từ ngân hàng của bạn và xác nhận mở Tài khoản bị phong tỏa. Họ có thể chấp nhận và cho bạn thêm thời gian để bổ sung thư xác nhận chính thức.

How did we do?

Tôi có nhận được thư xác nhận của mình qua bưu điện không?

Contact