Gói PRIME là gì?

Maeen Updated by Maeen

​PRIME là một gói dịch vụ tiện lợi cho các sinh viên xin thị thực du học Đức, bao gồm một Tài khoản phong tỏa, bảo hiểm y tế công hoặc tư nhân và bảo hiểm du lịch miễn phí. Sinh viên sử dụng PRIME UNI cũng tiết kiệm được 40 Euros từ Tài khoản phong tỏa.

Để tìm hiểu thêm về PRIME UNI bấm vào ĐÂY.

Để tìm hiểu thêm về PRIME PRE, hãy nhấp vào ĐÂY.​

How did we do?

Gói PRIME 3 trong 1 nào phù hợp với tôi?

Contact