Mất bao lâu để mở một tài khoản phong tỏa?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn đăng ký trong giờ làm việc của chúng tôi (Thứ Hai - Thứ Sáu, 09:00 -17:30 CET), chúng tôi sẽ mở Tài khoản phong tỏa của bạn trong vòng 2-3 giờ.

Nếu bạn đăng ký ngoài giờ làm việc hoặc vào các lễ của Đức, tài khoản của bạn sẽ được mở trong ngày làm việc tiếp theo.

Xin lưu ý rằng việc chuẩn bị tốt của giấy tờ của bạn (hộ chiếu, Căn cước công dân) quan trọng để có thể xử lý hồ sơ nhanh chóng.

Đọc thêm hướng dẫn chi tiết của chúng tôi để hiểu sự khác biệt giữa tài liệu "Tốt" và "Không tốt" tại đây.

Tài liệu hướng dẫn

  • India
  • Pakistan
  • Bangladesh
  • Mexico
  • Nga
  • Trung Quốc
  • etc.

How did we do?

Tôi có thể mở một tài khoản phong tỏa nếu tôi đã ở Đức không?

Contact