Khi đủ 18 tuổi, tôi có thể mở tài khoản ngân hàng của riêng mình và gửi IBAN mới không?

Maeen Updated by Maeen

Có, sau khi bạn đủ 18 tuổi và mở tài khoản ngân hàng của riêng mình, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de và cung cấp IBAN mới của mình để nhận thanh toán.

How did we do?

Tôi có thể cung cấp thông tin về tài khoản hiện tại tôi có ở quốc gia của mình để kích hoạt không?

Tôi nên mở tài khoản nào ở Đức để nhận tiền?

Contact