Tôi có thể kích hoạt bảo hiểm trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm của mình hay không?

Anna Updated by Anna

Tại Coracle, chúng tôi có một quy trình độc quyền và hiệu quả với các đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi như TK, AOK, DAK và BARMER. Do đó, điều quan trọng là tất cả các quy trình như kích hoạt, cập nhật trường đại học và cập nhật địa chỉ của bạn nên được thực hiện thông qua Coracle. Điều này đảm bảo quá trình diễn ra nhanh chóng và tất cả các thay đổi đều được theo dõi chính xác.

Trước đây, chúng tôi nhận thấy rằng việc cập nhật thông tin chi tiết của bạn trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm gây ra sự chậm trễ, điều này cũng có thể hạn chế khả năng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi vì thông tin của bạn được xử lý ở hai kênh khác nhau.
Bạn có thể đọc thêm về cách kích hoạt bảo hiểm của mình thông qua Coracle TẠI ĐÂY.

How did we do?

Nhà cung cấp bảo hiểm y tế công nào là tốt nhất tại Đức dành cho sinh viên?

Contact