Bảo hiểm y tế công

Bảo hiểm y tế cộng đồng (Bảo hiểm y tế công) là gì?

Bảo hiểm y tế công ở Đức, hay Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), là bảo hiểm y tế theo luật định, cung cấp cho khoảng 90% dân số ở Đức. Đăng ký Bảo hiểm y tế công là nghĩa vụ bắt buộc ở Đức. Tìm…

Maeen
Updated by Maeen

Ai có đủ điều kiện để đăng kí Bảo hiểm công?

Sinh viên Cử nhân và Thạc sĩ dưới 30 tuổi đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công của Đức.

Maeen
Updated by Maeen

Bảo hiểm y tế công chi trả những khoản nào?

Bảo hiểm y tế công cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế phong phú, bao gồm thăm khám bác sĩ không dùng tiền mặt, hỗ trợ tìm bác sĩ, đường dây nóng y tế 24/7, v.v. Để tìm hiểu thêm về phạm vi bảo hiểm của c…

Maeen
Updated by Maeen

Tôi mới có tài khoản ngân hàng mới, làm sao tôi cập nhật thông tin này?

Nếu các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ bắt đầu được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng mới, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để cập nhật thông tin này.

Maeen
Updated by Maeen

Tôi chưa có thư mời nhập học từ trường Đại học, tôi vẫn có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công không?

Rất tiếc, bạn chưa thể đăng ký Bảo hiểm y tế công nếu không có thư tuyển sinh từ trường đại học. Để được trợ giúp thêm, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

Maeen
Updated by Maeen

Làm thế nào tôi có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công ở Đức với tư cách là sinh viên quốc tế?

Bạn có thể dễ dàng đăng ký Bảo hiểm công ở Đức với Coracle, hãy click vào ĐÂY.

Maeen
Updated by Maeen

Hàng tháng tôi phải chi trả bao nhiêu cho bảo hiểm?

Phí bảo hiểm hàng tháng của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong số đó là việc bạn chọn nhà cung cấp bảo hiểm nào và bạn chọn gói dịch vụ nào. Thông thường, phí bảo hiểm dao động từ 117€ đến 123…

Maeen
Updated by Maeen

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là gì? Coracle có cung cấp bảo hiểm trách nghiệm pháp lý hay không?

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là khi chủ hợp đồng chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bên thứ ba, sau đó công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại phát sinh. Hiện tại, chúng tôi…

Maeen
Updated by Maeen

Trường Đại học của tôi yêu cầu giấy xác nhận Bảo hiểm y tế mới nhất. Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?

Vui lòng liên hệ với support@coracle.de , chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Maeen
Updated by Maeen

Tôi có thể tìm tài liệu Bảo hiểm y tế của mình ở đâu để gia hạn thị thực?

Nếu bảo hiểm cho thời gian gia hạn của bạn chưa được kích hoạt, bạn có thể tải xuống tài liệu đăng ký gia hạn từ cổng thông tin trực tuyến của mình. Nếu bảo hiểm của bạn cho thời gian gia hạn đã được…

Maeen
Updated by Maeen

Thông báo M10 là gì?

M10 là thông báo online mà nhà cung cấp Bảo hiểm của bạn sẽ gửi đến trường đại học của bạn để xác nhận sinh viên đã được bảo hiểm hoặc có được miễn bảo hiểm hay không.

Maeen
Updated by Maeen

Bảo hiểm y tế công ở Đức có bắt buộc không?

Có, tất cả cư dân, sinh viên, du khách, v.v. bắt buộc phải sở hữu một số loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khi ở Đức.

Maeen
Updated by Maeen

Ai chịu trách nhiệm gửi thông báo bảo hiểm online hay được gọi là M10?

Đôi khi nhà cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho trường đại học của bạn thông báo M10. Nếu có thắc mắc, hãy gửi email cho chúng tôi tại support@coracle.de và chúng tôi sẽ xử lý thông báo M10 của bạn…

Maeen
Updated by Maeen

Tôi đã 30 tuổi. Tôi vẫn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công chứ?

Nếu bạn đã đủ 30 tuổi, bạn không còn đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công với tư cách là học sinh quốc tế nữa. Chi tiết Đừng lo, nếu bạn đã bước sang tuổi 30 trong quá trình học, bạn vẫn có thể đ…

Maeen
Updated by Maeen

Tôi có thể nhận được số an sinh xã hội bằng cách nào?

Nếu bạn đã đăng ký bảo hiểm y tế với Coracle trước khi đến Đức, nhà cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ đăng ký số an sinh xã hội cho bạn (Rentenversicherungsnummer hoặc RVNR). Tất nhiên, bạn cũng có thể nh…

Maeen
Updated by Maeen

Tôi đã điền đầy đủ thông tin trên trang web của TK. Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được thẻ bảo hiểm?

Nếu bạn đã điền hết thông tin chi tiết của mình, bạn sẽ nhận được thẻ bảo hiểm trong vòng 2 tuần. Nếu sau hai tuần bạn vẫn chưa nhận được thẻ bảo hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp với TK.

Maeen
Updated by Maeen

Tôi có thể đổi nhà cung cấp bảo hiểm y tế không?

Có và không. Nếu bạn đã kích hoạt bảo hiểm của mình ở Đức (đã gửi thư nhập học trường đại học của bạn tới nhà cung cấp bảo hiểm), bạn sẽ không thể chuyển đổi nhà cung cấp bảo hiểm nữa. Nếu bạn chưa g…

Maeen
Updated by Maeen

Khi nào thì tôi bắt đầu thanh toán bảo hiểm y tế của mình?

Thông thường, nhà cung cấp bảo hiểm sẽ bắt đầu thu phí bảo hiểm của bạn từ đầu học kỳ.

Maeen
Updated by Maeen

Tôi có thể cung cấp IBAN tài khoản phong tỏa của mình để kích hoạt bảo hiểm y tế không?

Không, bạn không thể sử dụng Tài khoản phong tỏa của mình cho bất kỳ hình thức ghi nợ hoặc thanh toán nào. Tài khoản phong tỏa của bạn sẽ giải phóng số tiền hàng tháng của bạn vào tài khoản ngân hàng…

Maeen
Updated by Maeen

Số an sinh xã hội là gì?

Sozialversicherungsnummer là số an sinh xã hội ở Đức, gồm 12 chữ số được cấp cho mỗi người khi sinh hoặc khi họ đăng ký bảo hiểm y tế lần đầu. ​ Nhà cung cấp bảo hiểm cũng như tất cả các nhà tuyển dụ…

Maeen
Updated by Maeen

Khi tôi điền đơn đăng ký, tôi nên viết gì trong mục "các kỳ tôi đã học"?

Nếu bạn bắt đầu học kỳ mới của mình ở chính đất nước của bạn, vui lòng thêm ngày bạn bắt đầu học ở đó. Ngày bạn điền phải là ngày bắt đầu học kỳ, không phụ thuộc vào học online hay trực tiếp.

Maeen
Updated by Maeen

Khi nào tôi phải bắt đầu thanh toán cho bảo hiểm công của mình?

Nói một cách đơn giản, phí bảo hiểm y tế bắt đầu từ đầu năm học. Ví dụ: Nếu học kỳ của bạn bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và bạn đến Đức vào ngày 10 tháng 10, bạn sẽ bị tính phí từ đầu học kỳ vào ngày 1…

Maeen
Updated by Maeen

Giấy chứng nhận miễn trừ là gì và tôi nên liên hệ với ai để nhận được nó?

Giấy chứng nhận miễn trừ là một tài liệu chính thức, cho phép một người nào đó đặc quyền không chi trả cho bảo hiểm của họ. Bạn phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm để xác định xem bạn có…

Maeen
Updated by Maeen

Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được giấy chứng nhận Bảo hiểm y tế công?

Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm y tế từ Coracle vào cùng ngày khi bạn nộp đơn đăng ký.

Maeen
Updated by Maeen

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm y tế của mình?

Để kích hoạt bảo hiểm y tế của bạn, hãy cung cấp địa chỉ đã đăng ký tại Đức của bạn, giấy chứng nhận nhập học và chi tiết tài khoản ngân hàng Đức của bạn ở link bên dưới. Link: https://www.coracle.de…

Maeen
Updated by Maeen

Phí bảo hiểm y tế của tôi sẽ bị trừ vào ngày nào hàng tháng?

Thông thường, phí bảo hiểm y tế được trừ vào ngày 15 hàng tháng từ tài khoản ngân hàng của bạn. Ngoài ra, việc này còn tùy thuộc vào quyết định của nhà cung cấp bảo hiểm của bạn. Để biết thông tin ch…

Maeen
Updated by Maeen

Ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế tư nhân?

Những người làm nghề tự do, công chức, một số sinh viên và người có thị thực, và những người lao động với thu nhập hơn 66 nghìn euro một năm trước thuế.

Maeen
Updated by Maeen

Những giấy tờ nào cần thiết để đăng ký bảo hiểm y tế công?

Để đăng ký bảo hiểm y tế công cộng ở Đức, bạn cần cung cấp bản sao hộ chiếu và thư nhập học Đại học của bạn.

Maeen
Updated by Maeen

Tôi đã đăng ký với một trường đại học nhưng tôi không còn học ở đó nữa, tôi có thể cập nhật thông tin trường đại học mới của mình không?

Có, bạn có thể thay đổi thông tin trường đại học của mình trên cổng thông tin trực tuyến. Nếu cần hỗ trợ thêm, hãy viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

Maeen
Updated by Maeen

Tôi đã gia hạn hộ chiếu sau khi đăng ký bảo hiểm y tế, làm cách nào để cập nhật thông tin mới đó của tôi?

Có, bạn có thể cập nhật thông tin hộ chiếu mới của mình thông qua cổng thông tin trực tuyến hoặc bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de.

Maeen
Updated by Maeen

Nhà cung cấp bảo hiểm y tế công nào là tốt nhất tại Đức dành cho sinh viên?

Một trong số những công ty bảo hiểm y tế công tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế là TK, AOK và Barmer. Tại Coracle, chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho sinh viên có bạn thể chọn công ty bảo hiểm p…

Maeen
Updated by Maeen

Tôi có thể kích hoạt bảo hiểm trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm của mình hay không?

Tại Coracle, chúng tôi có một quy trình độc quyền và hiệu quả với các đối tác cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi như TK, AOK, DAK và BARMER. Do đó, điều quan trọng là tất cả các quy trì…

Maeen
Updated by Maeen

Contact