Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm y tế của mình?

Maeen Updated by Maeen

Để kích hoạt bảo hiểm y tế của bạn, hãy cung cấp địa chỉ đã đăng ký tại Đức của bạn, giấy chứng nhận nhập học và chi tiết tài khoản ngân hàng Đức của bạn ở link bên dưới.

Link: https://www.coracle.de/insurance/health/user

How did we do?

Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được giấy chứng nhận Bảo hiểm y tế công?

Phí bảo hiểm y tế của tôi sẽ bị trừ vào ngày nào hàng tháng?

Contact