Coracle có phải một ngân hàng không?

Het Parekh Updated by Het Parekh

Không, Coracle là một đơn vị cung cấp dịch vụ, mang đến những giải pháp công nghệ cho học sinh, sinh viên, những bạn trẻ mong muốn mở một Tài khoản phong tỏa. Chúng tôi liên kết với đối tác Lemonway, một tổ chức dịch vụ thanh toán.

Nhấn vào ĐÂY, để tìm hiểu thêm về đối tác của chúng tôi.

How did we do?

Cảm hứng cho cái tên của chúng tôi

Về chúng tôi

Contact