Gói PRIME PRE là gì?

PRIME PRE là gói dịch vụ mới nhất của Coracle dành cho sinh viên dự bị, nghĩa là sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg.

PRIME PRE bao gồm:

  1. Tài khoản phong tỏa

  1. Bảo hiểm y tế tư nhân trong quá trình học tập của bạn

  1. Bảo hiểm du lịch đến miễn phí!

Tìm hiểu thêm về PRIME PRE TẠI ĐÂY.

How did we do?

Làm cách nào để thay đổi ngày bắt đầu bảo hiểm của tôi?

Tôi có thể đăng ký bảo hiểm y tế công với gói PRIME PRE không?

Contact