Đăng ký tài khoản phong tỏa như thế nào?

Het Parekh Updated by Het Parekh

Để đăng ký Tài khoản phong tỏa, bạn hãy nhấp vào liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ được yêu cầu chọn số tiền bạn cần phong tỏa và gửi tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết. Sau đó, bạn sẽ nhận được một xác nhận mở tài khoản của mình.

Để đọc chi tiết hơn về cách mở Tài khoản phong tỏa với Coracle, hãy nhấp vào ĐÂY.

How did we do?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi thông tin trường Đại học của mình sau khi mở tài khoản phong tỏa?

Tôi đang nhận một khoản vay để trang trải một phần việc học của mình, tôi có thể chỉ phong tỏa số tiền còn thiếu được không?

Contact