Tôi có thể chỉ kích hoạt bảo hiểm mà không kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình không?

Maeen Updated by Maeen

Không, bạn phải kích hoạt đồng thời cả Tài khoản phong tỏa và bảo hiểm tư nhân.

How did we do?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt bảo hiểm CannyWings của mình?

Cannywings có đáp ứng tất cả các yêu cầu của đại sứ quán Đức không?

Contact