Tôi có thể nhận được phí giới thiệu của mình bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài không?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn không phải là khách hàng của chúng tôi hoặc không ở Đức, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@coracle.de hoặc gọi +49 40 60775010. Chúng tôi sẽ giúp bạn trong quá trình chuyển tiền.

How did we do?

Tôi đã giới thiệu bạn tôi đăng ký Coracle, nhưng họ không sử dụng link của tôi. Vậy tôi có nhận được phí giới thiệu từ Coracle không?

Tôi nhận được phí giới thiệu bằng cách nào?

Contact