Tôi có thể phong tỏa số tiền hàng tháng khác với số tiền tôi đã phong lần đầu không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể phong tỏa số tiền khác so với lần đầu tiên.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về vấn đề này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@coracle.de

How did we do?

Trong trường hợp nào thì tôi phải gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Làm cách nào tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Contact