Tôi sẽ nhận được những giấy tờ gì sau khi đăng ký bảo hiểm y tế du lịch miễn phí?

Maeen Updated by Maeen

Sau khi nộp đơn đăng ký bảo hiểm y tế du lịch miễn phí, bạn sẽ nhận được một giấy xác nhận chính thức từ Coracle, sau đó bạn có thể nộp để xin thị thực.

How did we do?

Bảo hiểm du lịch là gì?

Tôi nên làm gì nếu tôi không cần bảo hiểm du lịch?

Contact