Tài khoản phong tỏa là gì?

Maeen Updated by Maeen

Tài khoản phong tỏa là tài khoản ngân hàng được chính phủ Đức yêu cầu như một chứng minh tài chính đối với sinh viên ở Đức. Tài khoản bị "hạn chế", nghĩa là chỉ một số tiền nhất định được mở khóa hàng tháng cho chủ sở hữu tài khoản để đảm bảo sinh viên có thể duy trì cuộc sống ở Đức và khi tập trung vào việc học.

Tài khoản phong tỏa là gì? Đối tượng nào cần một Tài khoản phong tỏa? Làm thế nào để đăng ký Tài khoản phong tỏa? Tìm hiểu những điều cơ bản với video dưới đây!

Hãy tham khảo thêm bộ câu hỏi phong phú của chúng tôi trong phần này để hiểu rõ hơn về Tài khoản phong tỏa.

How did we do?

Tôi nên chọn tùy chọn nào nếu tôi muốn mở một tài khoản phong tỏa cho mục đích đoàn tụ gia đình?

Liệu tôi có thể đăng ký Tài khoản phong tỏa khi là cư dân thuế của Mỹ không?

Contact