Tôi chỉ thấy một tùy chọn để nhập IBAN bắt đầu bằng DE. Tôi nên làm gì nếu IBAN của tôi không bắt đầu bằng DE?

Maeen Updated by Maeen

Bạn nên mở một tài khoản ngân hàng có IBAN bắt đầu bằng DE.

Nếu bạn cần gợi ý mở tài khoản ở ngân hàng nào, vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.

How did we do?

Tôi phải làm gì nếu hộ chiếu của tôi không được đóng dấu khi đến Đức?

Bằng chứng về IBAN nghĩa là gì?

Contact