Có gói PRIME đối với bảo hiểm tư không?

Maeen Updated by Maeen

Có! Chúng tôi cung cấp gói PRIME PRE cho những sinh viên đủ điều kiện mua bảo hiểm tư nhân. Gói này bao gồm Tài khoản phong tỏa, bảo hiểm y tế tư nhân của và bảo hiểm du lịch miễn phí!

Chi tiết
Để đăng ký PRIME PRE hoặc để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào ĐÂY

How did we do?

Tôi có phải trả trước cho tất cả các lần khám và điều trị với bác sĩ không?

Tôi có nhận được thẻ bảo hiểm cho bảo hiểm tư nhân của mình không?

Contact