Nên chọn bảo hiểm y tế nào?

Maeen Updated by Maeen

Tại Coracle, chúng tôi luôn mong muốn đem lại sự tự do lựa chọn cho bạn. Do đó, chúng tôi đã liên kết với nhiều hãng cung cấp bảo hiểm hàng đầu nước Đức (TK, AOK và BARMER) để mỗi học sinh đều có thể lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của họ nhất.

Để biết thêm về sự khác nhau giữa các nhà cung cấp bảo hiểm. hãy click vào ĐÂY.

How did we do?

Sự khác biệt giữa tài khoản phong tỏa tiêu chuẩn và PRIME UNI là gì?

Ai đủ điều kiện tham gia PRIME UNI?

Contact