Chi phí để mở một tài khoản phong tỏa là bao nhiêu?

Maeen Updated by Maeen

Để tạo lập và duy trì Tài khoản phong tỏa của bạn, chúng tôi chỉ tính phí 99 Euro trong tối đa 12 tháng dưới dạng phí một lần. Khi đặt gói PRIME, phí Tài khoản phong tỏa giảm xuống chỉ còn 59 Euro. Không giống như các nhà cung cấp khác, chúng tôi không tính phí duy trì hàng tháng.

How did we do?

Tôi có cần một tài khoản Đức khi mở tài khoản phong tỏa không?

Hộ chiếu của tôi hiện đang ở đại sứ quán, tôi vẫn có thể mở tài khoản phong tỏa của mình ngay bây giờ chứ?

Contact