Tôi đã điền đầy đủ thông tin trên trang web của TK. Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được thẻ bảo hiểm?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn đã điền hết thông tin chi tiết của mình, bạn sẽ nhận được thẻ bảo hiểm trong vòng 2 tuần. Nếu sau hai tuần bạn vẫn chưa nhận được thẻ bảo hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp với TK.

How did we do?

Tôi có thể nhận được số an sinh xã hội bằng cách nào?

Tôi có thể đổi nhà cung cấp bảo hiểm y tế không?

Contact