Tôi đến Đức với tư cách là một sinh viên ngôn ngữ hoặc sinh viên dự bị đại học để chuẩn bị vào Đại học, vậy tôi có đủ điều kiện tham gia PRIME UNI không?

Maeen Updated by Maeen

Chưa đâu! Khi vẫn còn là sinh viên ngôn ngữ hoặc Studienkolleg, bạn chưa đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế công, tuy nhiên, bạn vẫn cần đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân trong thời gian học tập tại Đức.

Tìm hiểu thêm về PRIME PRE dành cho sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg TẠI ĐÂY.

How did we do?

Gói PRIME UNI là gì?

Lợi ích của gói PRIME UNI là gì?

Contact