Tôi có thể yêu cầu hoàn tiền vào một tài khoản ngân hàng khác với tài khoản tôi đã chuyển không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi chỉ có thể chuyển khoản hoàn lại vào tài khoản mà khoản thanh toán bắt nguồn từ đó theo luật chống rửa tiền của Đức.

How did we do?

Sẽ mất bao lâu để nhận được tiền hoàn lại của tôi?

Contact