Tôi muốn mở phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình cùng một lúc, tôi phải làm gì?

Maeen Updated by Maeen

Nếu vì lý do nào đó bạn cần giải phóng tất cả số tiền trong tài khoản của mình cùng một lúc, chúng tôi yêu cầu thư giải phóng tài khoản phong tỏa (Sperrfreigabe) từ đại sứ quán/lãnh sự quán.

How did we do?

Tôi có thể mở phong tỏa tiền từ quốc gia của tôi không?

Tôi đang gặp sự cố khi tải lên các tài liệu, tôi nên làm gì?

Contact