Tôi nên biết gì nếu tôi hủy một sản phẩm trong gói PRIME của mình?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn muốn hủy một sản phẩm trong gói PRIME của mình, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, xin lưu ý rằng các quyền lợi của PRIME sẽ được rút lại. Điều này có nghĩa là bảo hiểm du lịch miễn phí sẽ được tính phí 98 € và Tài khoản phong tỏa của bạn sẽ trở lại mức giá tiêu chuẩn 99 €.

How did we do?

Tôi đã mở một tài khoản phong tỏa và chuyển tiền. Nếu tôi nâng cấp lên PRIME, làm cách nào để lấy lại giá chiết khấu?

Tôi có thể đăng ký gói PRIME UNI nhưng chọn bảo hiểm y tế tư nhân không?

Contact