Sự khác biệt giữa bảo hiểm y tế công và tư ở Đức là gì?

Het Parekh Updated by Het Parekh

Có nhiều sự khác biệt giữa bảo hiểm y tế công cộng và tư nhân ở Đức.

Một số trong số đó là:

  1. Bảo hiểm y tế tư nhân cung cấp bảo hiểm thêm ngoài các quy định theo luật
  2. Bảo hiểm y tế tư nhân có thể từ chối bạn dựa trên hồ sơ y tế trước đây của bạn hoặc bất kỳ bệnh hoặc tình trạng mãn tính nào mà bạn có thể mắc phải.
  3. Khác với bảo hiểm công cộng, bạn phải trả trước cho các lần khám bác sĩ hoặc thuốc và sau đó gửi yêu cầu bồi hoàn với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn
  4. Chi phí bảo hiểm tư nhân của bạn có thể tăng lên khi bạn già đi nhưng ngược lại, nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh, phí bảo hiểm của bạn có thể thấp hơn nếu bạn được bảo hiểm công.

Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa bảo hiểm y tế công và tư ở Đức, hãy nhấp vào ĐÂY.

How did we do?

Bảo hiểm tư nhân Cannywings chi trả những khoản nào?

Ai đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân CannyWings của Coracle?

Contact