Coracle có chấp nhận tiền mặt không? Tôi có thể đến văn phòng của Coracle để nộp tiền không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi không chấp nhận tiền bằng tiền mặt. Vui lòng sử dụng một trong các phương thức chuyển khác được gợi ở trên: ngân hàng địa phương, dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ Forex.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về chủ đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@coracle.de 

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền nhiều lần không?

Tôi đã chuyển một số tiền vượt quá so với quy định vào tài khoản phong tỏa của mình. Nhưng tại sao nó không được hiển thị trong cổng thông tin?

Contact