Khi nào các khoản được chi trả của tôi sẽ bắt đầu nếu tôi gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn gia hạn Tài khoản phong tỏa của mình, các khoản thanh toán của bạn sẽ được tiếp tục như đã lên lịch.

Xin lưu ý: chúng tôi cần phải nhận được số tiền bổ sung của bạn tiếp tục khoản thanh toán.

How did we do?

Trong trường hợp nào thì tôi phải gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Contact