Tôi chỉ muốn đăng ký bảo hiểm tư nhưng không bao gồm tài khoảng phong tỏa. Tôi phải làm gì?

Maeen Updated by Maeen

Bạn chỉ có thể đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân với Coracle khi bạn cũng mở một Tài khoản phong tỏa. Các dịch vụ bảo hiểm y tế tư nhân do Coracle cung cấp dành riêng cho sinh viên từ các khóa học ngôn ngữ và chương trình Studienkolleg, họ đều học sinh cần dùng Tài khoản phong tỏa của Coracle.

How did we do?

Cannywings có đáp ứng tất cả các yêu cầu của đại sứ quán Đức không?

Tôi có phải trả trước cho tất cả các lần khám và điều trị với bác sĩ không?

Contact