Liệu tôi có thể đăng ký Tài khoản phong tỏa khi là cư dân thuế của Mỹ không?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn là cư dân thuế của Hoa Kỳ nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ, bạn vẫn có thể đăng ký Tài khoản phong tỏa.

Ví dụ: nếu bạn là công dân Ấn Độ có hộ khẩu thường trú tại Mỹ và hiện bạn cần Tài khoản phong tỏa ở Đức, bạn vẫn có thể đăng ký với chúng tôi.

Nhưng nếu bạn là công dân Mỹ, rất tiếc bạn không thể mở Tài khoản phong tỏa với Coracle tại thời điểm này do các quy định nghiêm ngặt của ngân hàng Mỹ.

How did we do?

Tài khoản phong tỏa là gì?

Tôi có thể nhận tiền lãi trên số tiền trong tài khoản phong tỏa của mình không?

Contact