Tôi có thể cập nhật IBAN của mình nếu tôi thay đổi tài khoản ngân hàng không?

Maeen Updated by Maeen

Có, nếu bạn thay đổi tài khoản ngân hàng, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể cập nhật Tài khoản phong tỏa của bạn và bạn cũng có thể nhận khoản thanh toán hàng tháng vào đúng tài khoản ngân hàng.

How did we do?

Có bất kỳ khoản phí nào liên quan đến chuyển khoản hàng tháng không?

Tôi cần những tài liệu gì để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình?

Contact