Tôi nhận được ít tiền hơn số tiền tôi đã chuyển ban đầu. Tại sao lại vậy?

Maeen Updated by Maeen

Lý do bạn nhận được số tiền ít hơn số tiền đã chuyển có thể do ngân hàng phát sinh phí giao dịch và cũng có thể do mã người thụ hưởng trong quá trình chuyển tiền. Bạn có thể kiểm tra với ngân hàng người gửi của mình về các khoản phí.

How did we do?

Tôi có thể chuyển tiền từ một công ty hoặc một tổ chức không?

Mã nội dung chuyển tiền của tôi quá dài. Tôi có thể thay đổi nó được không?

Contact