Sẽ mất bao lâu để nhận được tiền hoàn lại của tôi?

Ayse Updated by Ayse

Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 3-4 tuần kể từ ngày yêu cầu.

How did we do?

Tôi có thể yêu cầu hoàn tiền vào một tài khoản ngân hàng khác với tài khoản tôi đã chuyển không?

Làm thế nào để tôi có thể nhận được giấy Sperrfreigabe?

Contact