Làm thế nào tôi có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công ở Đức với tư cách là sinh viên quốc tế?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể dễ dàng đăng ký Bảo hiểm công ở Đức với Coracle, hãy click vào ĐÂY.

How did we do?

Tôi chưa có thư mời nhập học từ trường Đại học, tôi vẫn có thể đăng ký Bảo hiểm y tế công không?

Hàng tháng tôi phải chi trả bao nhiêu cho bảo hiểm?

Contact