Tôi có thể đổi nhà cung cấp bảo hiểm y tế không?

Maeen Updated by Maeen

Có và không. Nếu bạn đã kích hoạt bảo hiểm của mình ở Đức (đã gửi thư nhập học trường đại học của bạn tới nhà cung cấp bảo hiểm), bạn sẽ không thể chuyển đổi nhà cung cấp bảo hiểm nữa. Nếu bạn chưa gửi thư đăng ký từ trường đại học của mình cho nhà cung cấp bảo hiểm y tế, bạn có thể đổi! Bạn chỉ cần viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de và chúng tôi sẽ giúp bạn. Tại Coracle, chúng tôi liên kết với nhiều đối tác cung cấp bảo hiểm, việc thay đổi sẽ trở nên rất dễ dàng đối với bạn!

How did we do?

Tôi đã điền đầy đủ thông tin trên trang web của TK. Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được thẻ bảo hiểm?

Khi nào thì tôi bắt đầu thanh toán bảo hiểm y tế của mình?

Contact