Những tài liệu nào cần thiết để mở tài khoản phong tỏa?

Maeen Updated by Maeen

Bạn cần có hai loại giấy tờ tùy thân do cơ quan chính phủ cấp để mở tài khoản bị phong tỏa với Coracle. Các tài liệu sau đây được chấp nhận:

  1. Hộ chiếu
  2. Căn cước công dân
  3. Thẻ cử tri
  4. Bằng lái xe

Bạn có thể sử dụng hai trong bất kỳ tài liệu nào được liệt kê ở trên. Chúng tôi tuân thủ quy định KYP (Know Your Customer Process) bởi điều này rất quan trọng đối với sự an toàn của tài khoản và tiền của bạn. Do đó, chúng tôi cần thu thập và xác minh hai tài liệu nhận dạng.

Lưu ý: Để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý Tài khoản phong tỏa của bạn, vui lòng đảm bảo rằng tài liệu của bạn có thể được đọc rõ ràng. Bạn có thể tìm thấy các mẹo về cách đảm bảo tài liệu của bạn có thể được xác minh dễ dàng TẠI ĐÂY.

How did we do?

Hộ chiếu của tôi hiện đang ở đại sứ quán, tôi vẫn có thể mở tài khoản phong tỏa của mình ngay bây giờ chứ?

Tôi có thể thay đổi số hộ chiếu của mình sau khi mở tài khoản phong tỏa không?

Contact