Tại sao tôi cần bảo hiểm du lịch?

Maeen Updated by Maeen

Ở Đức, bạn bắt buộc phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian lưu trú, bất kể bạn ở Đức với mục đích gì. Do đó, nghĩa vụ bảo hiểm y tế được áp dụng cho công dân Đức, thường trú nhân, khách du lịch, sinh viên, v.v.

Mặc dù sinh viên có thể đăng ký bảo hiểm y tế công hoặc tư nhân từ trước, bảo hiểm này chỉ kích hoạt khi học kỳ bắt đầu. Sinh viên thường có xu hướng đến Đức vài ngày hoặc vài tuần trước đó. Các bạn muốn tranh thủ thời gian này để ổn định và làm quen cuộc sống mới. Trong hoảng thời gian chuẩn bị này bạn cũng cần có bảo hiểm du lịch. Sau đó, bảo hiểm y tế công sẽ bắt đầu vào đầu học kỳ của bạn.

Khi đăng ký bảo hiểm du lịch, điều quan trọng là phải xác định liệu nhà cung cấp của bạn có bảo hiểm đầy đủ theo quy định của các quốc gia trong khu vực Schengen đối với các khánh du lịch ngắn ngày hay không. Một trong những yêu cầu chính là họ phải chi trả được ít nhất 30 nghìn Euro chi phí y tế khẩn cấp trong tối đa 180 ngày.

Bảo hiểm du lịch MIỄN PHÍ của Coracle dành cho các thành viên PRIME do đối tác ERGO của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và vượt qua các yêu cầu đó do không giới hạn về chi phí y tế khẩn cấp.

Đăng ký PRIME và nhận bảo hiểm du lịch sắp tới miễn phí ngay bây giờ.​

How did we do?

Ngày khởi hành của tôi bị thay đổi, làm cách nào để cập nhật thông tin này trong bảo hiểm du lịch của tôi?

Contact