Tôi nên mở tài khoản nào ở Đức để nhận tiền?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể mở tài khoản ngân hàng theo sở thích của mình nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể gửi tiền của bạn đến tài khoản ngân hàng có IBAN bắt đầu bằng DE.

Nhấp vào ĐÂY để tìm hiểu thêm về các tài khoản hiện tại ở Đức.

How did we do?

Khi đủ 18 tuổi, tôi có thể mở tài khoản ngân hàng của riêng mình và gửi IBAN mới không?

Khi nào tôi nhận được khoản được chi trả đầu tiên?

Contact