Bảo hiểm du lịch là gì?

Maeen Updated by Maeen

Bảo hiểm du lịch là bảo hiểm ngắn hạn, bắt đầu từ ngày bạn rời đất nước của bạn cho đến khi bắt đầu học kỳ của bạn ở Đức (khi bảo hiểm y tế công hoặc tư nhân của bạn có hiệu lực). Khi bạn nộp đơn xin thị thực du học Đức, đại sứ quán sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế du lịch để đáp ứng các yêu cầu của khối Schengen.

Mẹo nhỏ: Khi bạn đăng ký PRIME, chúng tôi tặng kèm thêm bảo hiểm du lịch MIỄN PHÍ, được tất cả các đại sứ quán Đức chấp nhận 100%. Tim hiểu thêm ở đây.

How did we do?

Làm cách nào để tôi đủ điều kiện đăng ký bảo hiểm du lịch miễn phí của Coracle?

Tôi sẽ nhận được những giấy tờ gì sau khi đăng ký bảo hiểm y tế du lịch miễn phí?

Contact