Tôi có phải trả trước cho tất cả các lần khám và điều trị với bác sĩ không?

Maeen Updated by Maeen

Có, tương tự với bất kỳ bảo hiểm y tế tư nhân nào, bạn sẽ phải thanh toán trước cho tất cả các lần khám và điều trị, sau đó bạn sẽ được nhà cung cấp dịch vụ của mình hoàn trả.

How did we do?

Tôi chỉ muốn đăng ký bảo hiểm tư nhưng không bao gồm tài khoảng phong tỏa. Tôi phải làm gì?

Có gói PRIME đối với bảo hiểm tư không?

Contact