Tôi có thể nâng cấp lên PRIME bất cứ lúc nào đúng không?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể nâng cấp lên PRIME thông qua cổng trực tuyến bất kỳ lúc nào trước khi kích hoạt bảo hiểm sức khỏe của bạn.

Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn luôn có thể liên cho chúng tôi tại support@coracle.de.

How did we do?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt tài khoản PRIME của mình?

Trong trường hợp phải hoãn học kỳ của mình, tôi phải cung cấp những giấy tờ gì?

Contact