Hộ chiếu của tôi hiện đang ở đại sứ quán, tôi vẫn có thể mở tài khoản phong tỏa của mình ngay bây giờ chứ?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể đăng ký Tài khoản phong tỏa bằng bản scan hoặc ảnh hộ chiếu của mình. Nếu bạn không có bản scan hộ chiếu, bạn sẽ phải đợi cho đến khi hộ chiếu của bạn được nhận lại.

LƯU Ý: Bản scan hoặc ảnh hộ chiếu của bạn phải đáp ứng một số nguyên tắc. Xem tệp đính kèm bên dưới.

How did we do?

Chi phí để mở một tài khoản phong tỏa là bao nhiêu?

Những tài liệu nào cần thiết để mở tài khoản phong tỏa?

Contact