Gói PRIME 3 trong 1 nào phù hợp với tôi?

Het Parekh Updated by Het Parekh

PRIME UNI dành cho những sinh viên cử nhân và thạc sĩ.

PRIME PRE dành cho các bạn học ngôn ngữ và Studienkolleg.

Sau khi các bạn học sinh hoàn thành chương trình học dự bị và muốn đăng ký học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại một trường Đại học Đức, các bạn hoàn toàn đủ điều kiện để tham gia PRIME UNI.

Để tìm hiểu thêm về PRIME UNI bấm vào ĐÂY.

ĐỂ tìm hiểu thêm về PRIME PRE bấm vào ĐÂY.

How did we do?

Gói PRIME là gì?

Contact