Làm cách nào để kiểm tra trạng thái tài khoản phong tỏa của tôi?

Maeen Updated by Maeen

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của Tài khoản bất cứ khi thông qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi.

Để truy cập cổng thông tin trực tuyến, hãy click vào ĐÂY.

How did we do?

Tôi có cần địa chỉ ở Đức trước khi đăng ký tài khoản phong tỏa không?

Contact