Nhà cung cấp bảo hiểm y tế công nào là tốt nhất tại Đức dành cho sinh viên?

Maeen Updated by Maeen

Một trong số những công ty bảo hiểm y tế công tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế là TK, AOK và Barmer. Tại Coracle, chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho sinh viên có bạn thể chọn công ty bảo hiểm phù hợp nhất với mình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập biểu đồ so sánh của chúng tôi TẠI ĐÂY và đọc thêm về những điều bạn nên cân nhắc khi lựa chọn bảo hiểm y tế TẠI ĐÂY.

How did we do?

Tôi đã gia hạn hộ chiếu sau khi đăng ký bảo hiểm y tế, làm cách nào để cập nhật thông tin mới đó của tôi?

Tôi có thể kích hoạt bảo hiểm trực tiếp với nhà cung cấp bảo hiểm của mình hay không?

Contact